Miracle Healing Center (MHC)

JKI injil kerajaan

Miracle Healing Center (MHC)


MHC ada ditanah seluas 8.5 Ha letaknya dipinggir pantai marina sebuah gedung sudah dibangun dan dalam proses penyelesaian