“I Believe” (Pengakuan Iman)

Pengakuan Iman

I Believe


Aku Percaya

Yesus Kristus adalah Jalan, KEBENARAN dan Hidup TIDAK ADA seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus (Yohanes 14:6)

Aku Percaya

Kita yang DIBENARKAN karena iman, kia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. (Roma 5:1)

Aku Percaya

tidak ada seorangpun yang dapat meletakan DASAR lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu YESUS KRISTUS (1Korintus 3:11)

Aku Percaya

aku mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang BENAR menurut gambar khaliknya (Kolose 3:10)

Aku Percaya

siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan , kebenaran dan kehormatan. (Amsal 21:21)

Aku Percaya

aku akan mengetahui KEBENARAN, KEBENARAN itu akan memperdekakanku. (Yohanes 8:32)

Aku Percaya

dimana ada KEBENARAN disitu akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. (Yesaya 32:17)

Dan diatas semuanya itu: aku mengenakan KASIH, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan (Kolose 3:14)