Gathering Doorkeeper di Treetop, Kopeng

Di dalam tempat kudus-Ku merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang Bait Suci dan tugas pelayanan di dalam Bait Suci; merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya.
Yehezkiel 44:11
.
Untuk meningkatkan pelayanan Doorkeeper kepada jemaat JKI Injil Kerajaan dan mempererat kesatuan tim dari tiap pelayan Doorkeeper ,maka diadakan Gathering Doorkeeper di Treetop, Kopeng, Salatiga

You may also like

Leave a comment